thechannel.no


Hva er thechannel.no?


thechannel.no er et interaktivt, uavhengig og saklig inspirasjonsorgan som omhandler og belyser tematikken kanalisering. thechannel.no har til hensikt å normalisere kanalisering som teknikk/metode til å bli et allment kjent og tilgjengelig redskap til benyttelse i selvutvikling.


Hva tilbyr thechannel.no?


thechannel.no tilbyr alle som ønsker det, en teoretisk introduksjon til bevisst kanalisering, innføring i ulike teknikker/metoder for anvendelse av bevisst kanalisering, og en større forståelse for mulighetene med å benytte seg av bevisst kanalisering.


Hva er kanalisering?


Begrepet kanalisering, betyr ikke noe annet enn at man mottar informasjon fra en eller annen kilde. Det kan være fra ulike kilder, f.eks. deg selv, andre mennesker, dyr og/eller vesener både inni og utenfor tid og rom aspektet, men bevisst kanalisering handler om at du retter oppmerksomheten mot det du vil kanalisere, og gjør deg i stand til å ta i mot den informasjonen som er aktuell og tilgjengelig for deg.


Hvorfor kanalisere?


Å beherske teknikker/metoder for å gjennomføre bevisst kanalisering er en fordel av mange årsaker, men en av de viktigste er at man kan benytte kanalisering til nesten alt. Gjennom bevisst kanalisering får man tilgang til en utvidet og ubegrenset informasjonskilde, noe som gjør kanalisering til et svært nyttig redskap for å kunne utvide sin egen livsanskuelse, verdensoppfattelse, og å fremme sitt eget potensial.


Hvem kan kanalisere?


Absolutt alle kan lære seg å kanalisere, fordi alle allerede gjør dette til daglig uten å tenke på det. Kanalisering - i det hele tatt det å ta i bruk større deler av seg selv, er tilgjengelig for alle uansett om man røyker, drikker kaffe, drikker alkohol, spiser potetgull, er arbeidsnarkomane, religiøse eller kriminelle. Forskjellene i mulighetene med benyttelse av bevisst kanalisering, ligger i hvert enkelt menneske sitt personlige potensial - som er svært individuelt, men i de fleste tilfeller er hver enkelts potensial utviklingsdyktig også i forhold til teknikker/metoder for bevisst kanalisering.


Hvordan utøver man bevisst kanalisering?


thechannel.no tilbyr teoretisk informasjon om bevisst kanalisering, innføring i flere forskjellige teknikker/metoder for anvendelse av bevisst kanalisering og aktuelle treningsøvelser i bevisst kanalisering. I tillegg tilbyr thechannel.no til enhver tid nye kanaliserte tekster av forskjellig karakter.Om thechannel.no


thechannel.no produserer selv alt materialet som er tilgjengelig på thechannel.no. Alt skriftlig materialet er kanalisert og tidligere upublisert. thechannel.no demonstrerer slik sett kanalisering i praksis gjennom materialiseringen av sitt eget teoretiske kanaliserte materiale, som bla. inneholder; grunnleggende informasjon om kanalisering for deg som er nybegynner innen bevisst kanalisering, demonstrasjon av kanalisering gjennom lett og åpen dialog mellom aktuelt medium og aktuell kanalisert kilde, læremateriale i kanalisering og visualisering, kanalisering av kjente mysterier, samt jevnlig opdatering av nye samfunnsorienterte tekster og annen uhøytidelig underholdning.Til orientering


thechannel.no gjør oppmerksom på at alt teoretisk kanalisert materiale som blir produsert av thechannel.no blir utprøvd, vurdert og godkjent av thechannel.no før det offentliggjøres på internett.

Bevisst kanalisering som teknikk/metode er i prinsippet helt ufarlig, og kan ikke skade den som utøver de beskrevne teknikkene i det kanaliserte materiale som presenteres på thechannel.no, når det utføres som beskrevet. Det er i prinsippet heller ikke mulig å påføre andre personer skade via kanalisering. thechannel.no understreker likevel at all anvendelse av beskrevne teknikker/metoder innen kanalisering, visualisering og meditering utøves på eget ansvar, og at thechannel.no under ingen omstendigheter kan stilles til ansvar hvis noen skulle oppleve å få negative erfaringer av å benytte seg av de aktuelle beskrevne teknikkene/metodene.

thechannel.no ble planlagt og utviklet i 2003 men lansert først 20.07.2009. thechannel.no presenterer ved lansering deler av kanalisert materiale som ble produsert i en periode fra 1999 frem til 2005, og vil kontinuerlig presentere nytt kanalisert materiale.

thechannel.no har opphavsrett og eiendomsrett til alt egenprodusert materiale, og det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller selge noe materialet som er produsert av thechannel.no, eller kopiere visuell presentasjon av aktuelt materiale, uten skriftlig tillatelse fra thechannel.no.