Læremateriell


Det følgende kanaliserte materiale nedenfor inneholder de vanligste spørsmålene - med tilhørende svar, om kanalisering, i tillegg til enkle treningsøvelser i grunnleggende teknikker/metoder for bevisst kanalisering for nybegynnere. Det kan være en fordel å lese og teste ut alt materialet kronologisk fra start.

Følgende tema presenteres nedenfor i kronologisk rekkefølge:

1. Spørsmål og svar
2. Grunnleggende metoder/teknikker for bevisst kanalisering 1
3. Grunnleggende metoder/teknikker for bevisst kanalisering 2
4. De fire hjernebølgene1. Spørsmål og svar


Dette materiale er laget for å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene som dukker opp når du begynner bevisst å kanalisereHva er kanalisering?


Kanalisering betyr at du mottar informasjon fra en eller annen kilde. Det kan f.eks. være fra deg selv, andre mennesker, dyr og/eller vesener fra både inni og utenfor tid og rom aspektet.

Kan alle lære seg å kanalisere?


Ja! Alle kan lære seg å kanalisere, fordi alle allerede gjør dette til daglig uten å tenke på det. Noen få eksempler: Når du føler sult er dette en kanalisering av en av dine egne kroppsdeler, dette går via den mest fysiske kanalen du har, nemlig ditt nervesystem. Som alle vet kan man godt overhøre sulten, og sulten vil da forsvinne en stund. Men hvis du overhører sulten hver dag, vil hjernen til slutt blokkere signalene fra nervesystemet som sender beskjeden sult, og du vil ikke føle sulten i det hele tatt. Det er dette som skjer hos en anorektiker, altså en blokkering av dine indre kanaler. Går vi over på den mer åndelige kanalisering i hverdagen, har alle prøvd å komme inn i et rom med en masse mennesker og ”kjent” på stemningen i rommet, uten at noen av dem i rommet har sagt en lyd. Dette er en kanalisering av en generell fellesfølelse som disse menneskene har i rommet. Hvis du ikke kunne kanalisere, ville du heller ikke ha kunne føle en stemning når ingen har sagt hva de føler. Hvis du i dette tilfellet er veldig opptatt med dine egne ting, vil du heller ikke legge merke til ”rommets stemning”, og da er det en blokkering av dine ytre kanaler. Kanalisering handler om at du retter oppmerksomheten mot det du vil kanalisere, men er det en blokkering må den fjernes først.

Hva er en blokkering?


En blokkering innen kanalisering betyr rett og slett at hjernen sorterer ut det ditt bevisste sinn ikke vil vite, og slipper igjennom det du vil vite. Slik kommer det bare inn den informasjonen du selv mener å ha bruk for.

En korttidsblokkering betyr at du vanligvis får inn den gjeldende informasjonen, men har for øyeblikket stengt den ute. En slik blokkering trenger du ikke bekymre deg om, fordi den som regel vil forsvinne av seg selv i løpet av en kort tidsperiode (som eksemplet med sult i forrige avsnitt).

En langtidsblokkering betyr at informasjonen er stengt ute hele tiden, en slik blokkering har sannsynligvis vært tilstede over lengre tid. Langtidsblokkeringer er de som må fjernes for å komme inn til de kanalene du besitter.

Er kanalisering likt for alle?


Nei, så absolutt ikke. Det finnes like mange måter å kanalisere på som det finnes mennesker. Hemmeligheten med kanalisering er at du skal lære deg din måte å ta inn informasjon på. Å ha et ideal innen kanalisering er helt meningsløst, og vil kun skape en ekstra blokkering.

Hva kan jeg bruke kanalisering til?


La meg heller spørre deg om hva du har lyst til å bruke det til? Du kan bruke kanalisering til nesten alt. Vi du for eksempel vite hva som er problemet ditt innen for en spesifikk sak, da kan du kanalisere inn svaret. Er du interessert i biologi, ja da kan du finne en biolog både i den fysiske verden og/eller i den åndelige verden som du kan diskutere biologi med. Vil du vite om dine tidligere liv, hjelpe et annet menneske med et problem, ha hjelp til et prosjekt, komme videre i din egen utvikling, vite om morgendagens aksjekurser – ja, så bare spør, du vil kunne kanalisere inn svaret. Å lære seg å kanalisere setter deg i forbindelse med verdens største ”bibliotek”, uten at du trenger å gå ut av hjemmet ditt eller investere i dyrt datautstyr med internettforbindelse. Du slipper i tillegg å lete etter informasjonen, det er bare å koble inn kanalen din på det du vil vite.

Hva kan kanalisering ikke brukes til?


Du kan ikke bruke kanalisering til direkte fysiske aktiviteter. Sagt med andre ord: Du kan ikke sitte i sofaen og kanalisere at rengjøringsmidlene skal ta helgerengjøringen for deg, da må du nok bruke kroppen din og hive deg rundt selv.

Hvordan kan jeg vite forskjell på om jeg faktisk kanaliserer, eller om informasjonen kommer fra min egen fantasi?


Som jeg bruker å si til de fleste: ”Det spiller ingen rolle” – fordi du som person har en såpass stor intelligens at du selv kan svare på mange av dine egne spørsmål. I tillegg er svarene som kommer fra fantasien og gyldige til sitt bruk. For bare å innskyte dette, så vil jeg gjerne si at vi som sitter i den åndelige verden ofte har mer tro på dere enn dere har på dere selv. Men siden dere har en slik ustyrlig trang til å skulle kategorisere alt, skal jeg prøve å definere hva som er fantasien din og hva som ikke er det.

Hvis du gjerne vil lære dine ytre kanaler å kjenne, så still spørsmål som du bevisst vet at du ikke kjenner svaret på – men som kan sjekkes. Det kan for eksempel være spørsmål som hvilken aksje som kommer til at gå opp eller ned i morgen. Skriv ned de svarene du får og sjekk dem i morgen. Er svaret rett gang på gang kommer det ikke fra fantasien din, er det kun rett av og til, vil svarene du får inn sannsynligvis komme fra fantasien din.

En annen måte å lære seg å skille på, er at når du kanaliserer fra andre vesener, mennesker, dyr eller åndelige veiledere, vil de fleste merke/føle noe i kroppen sin. Noen føler noe kaldt i hodet eller ned av ryggen, andre føler en sildring oppe på toppen av hodet og ned i nakken, og andre igjen vil føle et press i hodet og bli trett, mens noen vil føle varme som brer seg i hele kroppen.

Dette er eksempler på de mest vanlige fornemmelser som 80 % av de som kanaliserer vil få når de bruker sine ytre kanaler.

Hvis du kanaliserer fra deg selv (for eksempel ditt høyere selv), vil du ikke alltid få noen følelse i det hele tatt. Dette er fordi energien er lik din egen, til forskjell fra når du skal kanalisere andre hvor energien er annerledes. For å løse dette problemet kan du be ditt høyere selv om å sende deg et ID (en fornemmelse eller annet), for på den måten å kunne gjenkjenne når det er ditt høyere selv, og når det ikke er det.

Hva er den åndelige verden?


Den åndelige verden er en betegnelse på de verdener du ikke kan se med dine fysiske øyne, altså det ikke - fysiske.

Er kanalisering farlig, trenger jeg noen form for beskyttelse?


Dette er både ja og nei. Forholdsregler du kan ta, er at du ikke bør spørre om ting du ikke vil vite svaret på. For eksempel, ”når kommer jeg til å dø?”, eller ”vil mitt barn komme til å leve godt og lenge” (tenk hvis du fikk svaret ”nei” på det siste spørsmålet). Dine hjelpere og høyere selv vil som regel ikke besvare slike spørsmål, eller svare det du ønsker å høre, eller svare på en måte som er til det beste for deg.

Hvis du derimot kanaliserer andre vesener som ikke forstår at du ikke vil vite svaret, kan du kanskje få svaret, eller de vil svare noe de selv tenker, som ikke nødvendigvis trenger å være sant. Uansett kan det være ubehagelig å få et negativt svar.

Apropos sant og usant, så har du aldri noen garanti for at alt du kanaliserer er sant. Dine hjelpere og høyere selv vil uansett alltid svare rett (unntatt på slike spørsmål som beskrevet over), fordi de kjenner deg og vil være i stand til å gi meget nøyaktige svar ut fra din livssituasjon. Men hvis du kanaliserer fra andre vesener eller mennesker, vil de gi deg svar ut fra deres overbevisning og livsfilosofi, som ikke nødvendigvis passer inn i ditt liv. Dette er helt naturlig og vil bli det samme som når du søker råd fra dine fysiske venner.

En annen forholdsregel du kan ta, er metoden å kanalisere på. Det finnes i hovedsak to måter å kanalisere på, den ene er at du tar inn informasjonen som en radiomottaker – dette er metoden jeg underviser i.

Den andre måten baserer seg på at du låner ut kroppen din til den du skal kanalisere, denne metoden vil jeg ikke undervise i, fordi den både er utmattende og slitsom for kanalen. Denne metoden gir deg heller ikke bedre svar enn den andre metoden, og så kan den være ”farlig”. Med farlig mener jeg at du mister kontroll over kroppen og kanalene dine, fordi du har lånt deg bort. Du kan jo selv tenke deg det å sitte der uten kropp, og den personen som låner kroppen syntes kanskje ikke det er noen ide i å ta vare på kroppen din. Hvis du likevel ønsker å prøve deg på denne metoden, vil jeg anbefale at du kun låner ut kroppen din til en bestemt personlighet som du stoler på (hjelperen din for eksempel).

Metoden som radiomottaker er ikke farlig i det hele tatt, du har kontroll over din kropp og dine kanaler, og du kan avslutte kanaliseringen når du selv vil. Føler du deg fremdeles utrygg kan jeg anbefale at du bruker en positiv affirmasjon før du begynner å kanalisere, som for eksempel: ”Jeg er guddommelig, fordi jeg er guddommelig ønsker jeg å få kontakt med en som vil være til gjensidig nytte og lærdom for meg, og som vil ha en positiv innflytelse på meg og mitt liv fremover”. Du kan selv lage en affirmasjon som passer for deg.

En annen måte å få beskyttelse på, er å be ditt høyere selv om automatisk å sortere ut alt som ikke er til nytte for deg. Det som da skjer er at ditt høyere selv vil sette seg mellom deg og den du skal kanalisere, slik at ditt høyere selv fungerer som en slags filter. Jeg vil ellers ikke betegne kanalisering som farlig, da utsetter du deg for langt større fare hver gang du beveger deg ut i trafikken.

Hvem er mitt
høyere selv?


Ditt høyere selv er - veldig kort og skjematisk sagt, deg selv i en høyere bevissthet. Det vil si at det er en større del av sjelen din. På samme måte som en hel masse trær utgjør en skog, kan vi si at du er ett tre, ditt høyere selv er da 20 trær, din oversjel er 50 trær og så videre. Du er hele skogen, men din våkne fysiske bevissthet begrenser seg til ett tre. Når du da kanaliserer ditt høyere selv, blir din våkne bevissthet utvidet med 19 trær – hvis du forstår (?).

Hva er hjelpere?


Dine hjelpere er det vi kan kalle for sjelevenner. De kan være noen du har møtt i tidligere liv, mellom livene, eller en avdød slektning. De trenger ikke være av jordisk opprinnelse heller, men felles for alle hjelpere er at de er knyttet til deg av en eller annen (positiv) årsak. Hjelperene lever i samme energiområde, det vil si at deres svingfrekvens er lik, slik at de kan se hverandre og prate sammen seg i mellom. For det andre har alle et ønske om å hjelpe og veilede det eller de menneskene som de er knyttet til.

Som en tommelfingerregel har et menneske en hovedhjelper som bare er knyttet til den personen, og så kan en ha ”bi - hjelpere” som hjelper med spesifikke oppgaver. Bi - hjelperne kan det være flere hundre stykker av, og noen har flere mennesker de hjelper samtidig. Det er ikke alltid hovedhjelperen som er den mest fremtredende, han eller hun kan godt holde seg litt i bakgrunnen og en person kan være omringet av sine bi - hjelpere. Hvorfor det? Jo, fordi alle til enhver tid har de hjelperene som de trenger mest i forhold til deres liv og utvikling – og da er det ikke bestandig hovedhjelperen som trengs mest.

Hva er forskjellen på ditt høyere selv og hjelpere?


I hovedsak er forskjellen at ditt høyere selv er deg, og hjelperene er andre personligheter. Når det gjelder kanaliseringen, vil du vanligvis kanalisere ditt høyere selv når du trenger de store perspektivene og de dype sannhetene om livet, og hjelperene når du trenger råd og veiledning til alminnelige fysiske problemer du støter på i livet (som for eksempel: ”hva skal jeg gjøre med utdannelsen/ungen min/jobb?”). Men ditt høyere selv kan også svare på spørsmål om de trivielle hverdagsting, og dine hjelpere kan gjerne komme med dype livssannheter også, så her er det glidende overganger, og ofte også litt en smakssak om hvem du føler deg mest komfortabel med. Ikke få dårlig samvittighet ved at du velger en fremfor en annen, det finnes ingen sure miner fra oss på den andre siden uansett.

Trenger jeg å gå i transe for å oppnå en høyere bevissthet, eller for å kanalisere?


Nei, det trenger du ikke, men meditasjon og endrede bevissthetstilstander kan for noen være et verktøy til fortere å komme til kanalene sine og andre bevissthetsnivåer. Å meditere er uansett også bare bra for å slappe av og er et pluss under kanalisering.

Bør jeg endre mine levevaner for å bli ”renere” og på den måten oppnå bedre kanaliseringer?


Nei, det behøver du ikke. Jo bedre du selv har det, jo bedre blir dine kanaliseringer. Hvis du går inn og lever et stramt liv hvor du fornekter deg selv alt mulig, vil dine kanaliseringer kun bli dårligere. Hvis du har det godt med det du gjør, vil dine kanaliseringer også ha det godt og bli gode. Det er ikke de du skal kanalisere som stiller kriteriene for hva du skal og ikke skal gjøre. Det som vil hjelpe deg til å få bedre kanaliseringer, er hvis du prøver å lage en hyggelig stemning for og rundt deg selv, slik at du føler deg avslappet og fornøyd når du skal begynne.

Andre betraktninger: Når du kanaliserer er det meningen at det skal være gøy og lærerikt. Du bør likevel utvise alminnelig høflighet over for dem du kanaliserer. Det finnes ingen konge og slave her, så du trenger ikke be om audiens når du skal snakke med dem rundt deg, selvhøytidlighet finnes ikke hos noen av oss (i alle fall ikke hos noen av dem du kan ha glede av å kanalisere), og du trenger heller ikke ta deg selv alt for høytidlig. Vær avslappet, prat normalt og takk dem du har snakket med.

Kanalisert av Rie Vågenes, 19992. Grunnleggend
e teknikker/metoder for bevisst kanalisering 1


Innledende avslapningsprosedyre og forskjellige treningsøvelser i bevisst kanalisering Til bruk ved bevisst kanalisering av; deg selv, andre, følelser, fysisk scanning, høyere selv, hjelpere, tidligere og/eller fremtidige liv, fjernkanalisering og automatskrift1. Avslapning


Det er viktig at du lærer deg å slappe ordentlig av når du går i gang med kanalisering. Hvis du er stresset eller klærne strammer, vil du legge merke mer til dette enn til den informasjonen som du får inn. Dette fordi du er fysisk og lever på jorden, og derfor får dine fysiske aktiviteter, hodebry og kroppen din førsteprioritet for din oppmerksomhet. Du bør derfor legge til side gjøremål - eller eventuelt gjøre dem isteden for å tenke på dem, før du starter med å kanalisere. Finn deg et uforstyrret sted hvor du føler deg godt tilpass og ta eventuelt ut telefonkontakten/slå av mobilen. En god stol eller sofa kan anbefales, alt ettersom du liker å sitte eller ligge ned. Sengen er ikke et sted å anbefale, fordi du er vant med å sove der og det gjør at du sannsynligvis kommer til å sovne i stedet for å kanalisere.

Innta ditt valgte kanaliseringssted og ta av deg sko, briller, belter og annet som virker forstyrrende. Finn en behagelig stilling og pust dypt 5 ganger (inn gjennom munnen og ut gjennom nesen). Be etterpå mentalt om at alle dine kroppsdeler skal slappe godt av, gjerne del for del, med start i fot/legger, lår, rumpe, mage, rygg, brystkasse, skuldre/nakke og til slutt ansikt/hode. Husk å velsign hver kroppsdel etter hvert som du går gjennom kroppen, eller velsign hele kroppen, hvis du ikke går gjennom avslapningsprosedyren del for del. Dette fordi kroppen din slapper bedre av hvis den vet at du er glad i den.

Når du føler at kroppen din har sluppet spenningene så godt den kan, rydder du hodet for bekymringer. Dette kan du gjøre ved å se for deg et lite skrin (eller noe større, en safe for eksempel) og legge ned alle bekymringene i skrinet/safen og lås døren etterpå. Dermed er alle bekymringene dine godt oppbevart og går ingen steder mens du skal kanalisere. Har du andre metoder til å fri hodet fra forstyrrende tanker/bekymringer på så bruk gjerne dem.

Du er nå klar til å kanalisere...

Når du skal ut av avslapningstilstanden igjen, kan du telle deg opp fra 10 til 1, og når du når 5 kan du mentalt si en positiv affirmasjon, som for eksempel: "Når jeg når tallet 1 vil jeg føle meg frisk og glad", eller lag selv en affirmasjon som passer til din livssituasjon nå.

Avslapningsprosedyren vil bli lettere etter hvert som du blir trent på det, slik at du ikke trenger å gå gjennom alt skritt for skritt hver gang du skal kanalisere. Til slutt vil det være nok å sette seg ned å tenke på at du skal kanalisere, og kroppen og sinnet vil selv sette seg i den tilstanden du skal bruke.

2. Kanalisering av deg selv Kroppen


Gå igjennom avslapningsprosedyren først. Vend blikket innover og føl kroppens vibrasjon. Noen føler den meget kraftig og andre kan bare ane den, noen vil bare føle den i en kroppsdel (som regel hodet), mens andre føler vibrasjonen i hele kroppen. Ingenting er rett eller galt. Hvis du føler vibrasjonen kun i en kroppsdel og du vet at denne kroppsdelen er syk/gjør vondt, så prøv å fokuser på en annen kroppsdel som du vet er frisk og føl vibrasjonen der. Denne vibrasjonen er din personlige vibrasjon.

Føl om det er et sted, eller flere steder i kroppen, som har en annen vibrasjon enn den du nettopp følte på (vi kaller dem for disharmonier). Når du finner disse stedene, kan du spørre hver del for seg om det er noe mer de vil fortelle deg. Motta informasjonen du får, den kan komme i bilder, lyd, fornemmelser, lukt, en plutselig forståelse, et minne, symbol eller annet. Ikke prøv å tolk informasjonen mens du kanaliserer - du kan heller tenke over det når du er ferdig. Rett så disharmonien på det "syke" stedet opp eller ned, slik at den tilsvarer din personlige vibrasjon. Fortsett på samme måte med hver disharmoni inntil du er ferdig, og avslutt kanaliseringen.

Sinnet: Først må du skrive ned det spørsmålet du ønsker svar på. Legg papiret til side og gå til avslapningsprosedyren. Har du ikke noe spørsmål, går du direkte til avslapningen. Til å begynne med bør du ikke skrive ned tyve forskjellige spørsmål, da det for det første vil være forvirrende, og for det andre må du sannsynligvis avbryte kanaliseringen midt i det hele, fordi du ikke kunne huske alt du skrev ned. Så begynn med et eller to viktige spørsmål. Henvend deg direkte til din underbevissthet på den måten at du mentalt stadfester at du vil snakke med din underbevissthet. Still spørsmålet ved å si det høyt inne i hodet og vent på svar. Hvis du ikke hadde noe spørsmål kan du stille følgende spørsmål: "Er det noe min underbevissthet vil fortelle meg som er viktig for meg akkurat nå?". På samme måte som med kanalisering av kroppen, kan svaret komme inn på mange forskjellige måter hos forskjellige mennesker. Du vil etter hvert lære deg hvordan du mottar informasjonen ved å gjenta øvelsene i dette skrivet. Når du føler det ikke kommer mer informasjon kan du avslutte kanaliseringen.

3. Kanalisering av andre


Husk at når du kanaliserer andre er det viktig å alltid innhente tillatelse fra den personen du skal kanalisere. Om det skjer enten ved at den det gjelder har bedt deg om en kanalisering, eller om du spør personen direkte, er underordnet.

4. Fysisk skanning


Finn en partner du vil jobbe med. Sett deg over for vedkommende og gå gjennom avslapningsprosedyren. Herfra har du flere valg, finn den metoden som passer best for deg.

Se for deg personen så godt du kan. Kan du se ham/henne på en skjerm foran deg er det flott, men ikke en nødvendighet for å kunne skanne. Hvis du ser for deg hele partnerens kropp, så se etter om det er noen steder som tiltrekker din oppmerksomhet på en eller annen måte. Det kan igjen være en fornemmelse, et bilde, en lyd eller noe annet. Hvis du ser din partner kroppsdel for kroppsdel, så gå gjennom kroppen og se om du føler/ser noe som er galt. Fortell din partner hva du finner og få det bekreftet/avkreftet. Hvis din partner ikke vet om det er noe på det stedet du har funnet trenger det ikke å bety at det er feil, et menneske vet ikke om absolutt alle sine interne prosesser i kroppen, og det kan godt være noe i et område av kroppen selv om han/hun ikke kjenner eller vet om noe der selv.

Den andre metoden, er at du mentalt ser for deg at du "glir inn i" kroppen på din partner - altså mentalt bytter plass med ham/henne. Her kan du motta partnerens fysiske problemer som smerter/ubehag i din egen kropp, eller som i første metode, ser/hører/fornemmer du problemene. Ellers gjør du som beskrevet over i metode 2.

Avslutt skanningen når du ikke finner mer.

5. Følelser


Her kan du også bruke to forskjellige metoder, men først setter du deg igjen over for din partner og slapper av. Den første måten du kan gjøre dette på, er på samme måte som eksempel 2 under skanning - bytt mentalt plass med partneren. Den andre måten, er at du ser for deg at dere blir omgitt av et hvitt lys, og at etterpå ser du for deg at du åpner deg for partnerens følelser og ser disse følelsene (du kan se dem som lys) bli sendt fra partneren til deg. Ta imot det som kommer inn. Her kan du få partnerens følelser inn som om det var dine egne følelser, for eksempel kan du plutselig få en følelse av å være trist. Som regel vil du føle hvilke følelser som kommer fra partneren og hvilke som kommer fra deg selv, men hvis du er i tvil, så kjennetegnes partnerens følelser ved at de skifter hurtigere og slipper hurtigere taket inne i deg, enn hvis det var dine egne følelser. Fortell partneren hva du føler/ser/fornemmer og lytt til din partner hvis han/hun gjerne vil si noe. I noen tilfeller kan du også få inn beskjeder mens du går gjennom din partner, og disse beskjedene kan du gjerne formidle videre. For et menneske kan det være både en god og tøff opplevelse å få brettet ut følelseslivet sitt, derfor er det viktig at du tar deg tid til å lytte til og snakke med den personen du har kanalisert.

Når du føler du er ferdig, avslutt kanaliseringen.

6. Kanalisering av andre dimensjoner


Høyere selv: Sett/legg deg ned og slapp av. Se for deg et hvitt lys over hodet ditt og be mentalt om at du ønsker kontakt med ditt høyere selv. Forestill deg at du går opp gjennom ditt hode (via kronechakraet) og blir i ett med lyset. Lyset representerer ditt høyere selv. Når du føler at du er blitt i ett med lyset (ditt høyere selv), kan du enten stille spørsmål vedrørende ditt liv, eller bare stille deg åpen over for det som ditt høyere selv har å si. Hvis det er første gang du kontakter ditt høyere selv, vil ditt høyere selv justere kanalen din slik at den blir klarere. Dette kan føles på flere forskjellige måter, noen ser en masse bilder som passerer, andre føler at det "flyttes rundt" inne i hodet, andre igjen ser farger, og noen føler bare en uendelig fred, mens andre igjen ikke føler noe i det hele tatt. Justeringen vil finne sted de første 4 til 5 gangene du kontakter ditt høyere selv, etterpå vil dette avta.

Når du begynner å få kontakt med ditt høyere selv, kan du oppleve en del endringer i din hverdag. For eksempel vil din intuisjon bli bedre og du kan få en del merkelige drømmer om natten. Mange andre små endringer kan inntre i ditt liv, men uansett er det ingenting å være redd for - ditt høyere selv beskytter deg alltid overfor ting du ikke tåler å se/høre - uansett om du har kontakt eller ei. Når du snakker med ditt høyere selv vil han/hun som regel avslutte når du har fått det du har bruk for, men har du behov for å avslutte samtalen selv, da sier du bare at dere blir nødt til å gjenoppta samtalen senere, takker han/henne og avslutter.

Hjelpere: Mange har hatt en fornemmelse av sin hjelper/hjelpere ved at de enten har følt et pust eller noe kaldt, eller noe som kiler dem. En del har også sett eller hørt sin/e hjelper/e. Hvis du ikke har følt, eller har noen fornemmelse av hvor din hjelper/hjelpere er, så sett deg ned og slapp av og be din hjelper om å gi seg til kjenne på en eller annen måte, spør også gjerne etter et navn. Du vil sannsynligvis få et hint om hvor han/hun står, og kanskje et navn. Hvis du ikke får inn noe eller er usikker, så bare forestill deg at din hjelper står der hvor du helst vil ha ham/henne. Hvis du ikke vet hvilket kjønn din hjelper har og ikke har fått noen fornemmelse av det, så spiller det ingen rolle hva du forestiller deg. Prøv eventuelt å forestill deg noe som er kjønnløst, du vil nok få en fornemmelse av om det er en mann eller kvinne etter hvert. Når du har fått plassert hjelperen din, forbinder du deg med ham/henne ved å bruke de samme teknikkene som beskrevet under "kanalisering av andre - følelser", altså enten ved å gli inn i hjelperen din, eller ved å omslutte dere med lys. Kommuniser med hjelperen din som om han/hun er et fysisk menneske, spør eventuelt om det er noe han/hun vil si deg.

7. Automatskrift


Automatskrift betyr ikke at pennen skriver av seg selv uten at du styrer den. Hadde det vært slik, kunne du jo bare gå og la penn og papir ligge på bordet, og når du kom tilbake ville arkene være fylt med skrift. Nei, du må styre pennen selv og skrive ned det du får inn. Du vil få hjelp til å skrive, noe du vil kunne merke. Av og til vil du skrive så fort at du nesten ikke kan følge med, bruke ord du vanligvis ikke ville bruke eller skrive med en håndskrift som ikke er typisk din. Det vil også ofte være noen fornemmelser forbundet med automatskrift, som du vanligvis ikke føler når du skriver et brev til din venn. Det kan føles som om hele hånden blir fryktelig tung eller fryktelig lett, og noen føler at det går en energistrøm ned av armen. For noen vil de bli tunge i hodet og plutselig føle seg trett.

Når du begynner med automatskrift, så bruk i første omgang din hjelper eller ditt høyere selv, senere kan du skrive for andres hjelpere og høyere selv.

Forbind deg med din hjelper eller ditt høyere selv på samme måte som beskrevet i de tidligere avsnitt, men i stedet for å lukke øynene eller ligge ned, kan du sitte ved et bord med rikelig med papir foran deg og hold pennen i hånden. Når du føler kontakten er opprettet, så skriver du ned det du får inn - bare skriv uansett hvor dumt det høres ut det som kommer. Mange kan få inn vrøvl til å begynne med, men ikke gi opp for det, alle kanaler du begynner å bruke må justeres og "renses" før de blir rene. Med renses mener jeg ikke at noe er urent, bare at kanalveien må kjøres litt inn før den virker helt som den skal.

8. Tidligere eller fremtidige liv


Dette er en morsom liten øvelse du kan prøve på hvis du gjerne vil oppleve dine tidligere eller fremtidige liv. Gå gjennom avslapningsøvelsen først. Se for deg en togstasjon og gå inn i toget og sett deg. La toget kjøre frem eller tilbake, alt avhengig av om du vil se frem eller tilbake - eller la toget ta valget for deg. La toget kjøre, og når det stanser kan du hoppe ut og se deg om.

Ta toget tilbake når du vil "hjem".

9. Fjernkanalisering


Betyr at du kanaliserer en person eller for en person, uten at den det gjelder er til stede. Hvis du kjenner personen eller har et bilde av den personen du skal kanalisere, eller kanalisere for, bruker du de samme teknikkene som beskrevet under kanalisering av andre. Hvis du derimot ikke har noe bilde og heller ikke kjenner vedkommende, må du sørge for å ha et par enkle opplysninger: Navn (fornavn), alder og kjønn. Dette er minimum av opplysninger du bør ha.

Sett deg så ned og slapp av, og si navnet på personen høyt inne i deg og vent. Noen vil føle en slags reise, og noen vil plutselig føle et nærvær av en person eller se et bilde av en person. Når du føler du har fått kontakt med personen, følger du samme prosedyre som under kanalisering av andre. Hvis du ikke føler du får noen kontakt i det hele tatt, så bruk dine hjelpere eller ditt høyere selv, og få dem til å etablere en kontakt med vedkommende.

Kanalisert av Rie Vågenes, 19992. Grunnleggende teknikker/metoder for bevisst kanalisering 2


Innledende avslapningsprosedyre og forskjellige treningsøvelser i bevisst kanalisering, til bruk ved bevisst kanalisering av dyrDyrs identitet


Kanalisering av dyr er ikke så annerledes enn kanalisering av mennesker, men det krever at du forstår mer av dyrs tenkemåte, følelser og adferdsmønster. Dyr tenker ikke i ord men i bilder, og i tillegg har dyr en mer fremtredende kroppsbevissthet enn mennesket. Det vil si at når du kanaliserer fra et dyr, vil du få inn bilder og/eller følelser og fornemmelser.

Alle dyr har en egen personlighet eller identitet, uansett om det er insekter, fugler eller pattedyr, det betyr at du kan søke dyr via deres identitet. Når du skal kanalisere et dyr som ikke er til stede, må du bruke identiteten til det. De fleste kjæledyr har et navn de har fått av dem som ”eier” dyret, dette navnet kjenner dyret som regel og du kan dermed bruke det som identitet. Hvis det handler om et dyr som ikke har et navn, må du søke dyret via et fotografi. For eksempel hvis du ønsker å kanalisere en fugl fra en dyrehage som ikke har et menneskegitt navn som det kjenner. Hvis du vet hvordan dyret ser ut (spesielle kjennetegn eller annet), kan du lage et mentalt bilde og kanalisere ut fra det.

Øvelse 1:


Du kan begynne med å lese gjennom avsnittet ”kanalisering av andre”, i forrige skriv om teknikker/metoder for bevisst kanalisering. Finn frem et bilde av enten ditt eget, eller en annens kjæledyr (eller bruk navn og/eller et mentalt bilde), sett deg inn i dyret og noter deg alle fornemmelser og bilder som kommer inn. (Er det en fysisk skanning av dyret, gjør du nøyaktig det samme som når du skal skanne et menneske).

Mental kommunikasjon med dyr Du må bruke bilder når du vil kommunisere med dyr. Du trenger bare å se det bilde du vil overføre til dyret, du skal ikke prøve å se det fra dyrets perspektiv, men fra ditt eget.

For eksempel, hvis du vil fortelle en katt at matfatet er fult, da ser du for deg det fulle matfatet slik du ser det, og ikke som du tror katten ville se det. Bruk enkle klare bilder, de trenger ikke være fulle av detaljer.

Hvis du ønsker å formidle en sammenheng (som en setning), kan du ikke sende bilder som en lysbildefremvisning ettersom du da må kjede bildene sammen og lage et handlingsforløp. Handlingsforløpet bør være konkret og enkelt, ettersom dyr ikke forstår abstrakt tenking.

Dyr kan formidle et hendelsesforløp i bilder tilbake til deg.

Øvelse 2:


Prøv å gi et dyr en ordre via bilder. For eksempel, se for deg at katten legger seg opp i sofaen eller at hunden skal gå til vinduet for å se ut. Denne øvelsen bør praktiseres med et dyr du kjenner og som er menneskevant (tamt). Husk forøvrig på at et dyr er et selvstendig individ og at det absolutt ikke er noen garanti for at dyret vil følge din ordre. Du vil likevel sannsynligvis få en eller annen reaksjon fra dyret, så send bildet og observer!

Denne øvelsen kan du gjøre mange ganger, til du føler du får det til.

Kanalisert av Rie Vågenes, 19994. De fire hjernebølgeneDe fire hjernebølgene / Bevissthet og hjernen


Vår bevissthetstilstand henger nøye sammen med hjernefrekvensen, jo fortere hjernebølgene svinger pr. sekund, jo mer aktiv våken er du og motsatt. Meget skjematisk er det hos voksne mennesker Beta og Alpha stadiene som er de mest vanlige bølgene når man er våken. Theta og Delta aktiviteten blir større og mer dominerende når du sover.

Betabølger: (13-36Hz)


Forbindes med din normale, våkne bevissthet. Her foregår dine bevisste tanker, problemløsning og aktiv oppmerksomhet rettet mot den ytre verden. Mental spenning, opphisselse og angst kan øke både betarytmens amplitude og frekvens.

Alphabølger: (8-13Hz)


Alpha er en vanlig bevissthetstilstand hos de fleste. Det vises alpha - aktivitet på en EEG (elektroencefalografi) måling hos langt de fleste mennesker, spesielt i den bakerste delen av hjernen. Når du slapper av eller legger deg ned for å sove, økes alphabølgene både i hyppighet og amplitude. I Alpha er du fremdeles bevisst våken, samtidig som du er mer i forbindelse med det underbevisste. Alpha er også porten til de dypere bevissthetstilstandene (theta og delta).

Thetabølger: (4-8Hz)


Hos mindre barn er Theta den dominerende hjernerytme. Hos voksne forekommer thetabølgene vanligvis kun når du drømmer og er døsig, samt under sterke følelser. Thetabølger dannes dypt i hjernen og reflekterer ubevisst aktivitet forbundet med følelser og drømme. Både når man kommer inn på fortrengte følelser under terapi og inn på ubevisste erindringer i dyp meditasjon, økes theta - aktiviteten. En betingelse for at man har bevisst adgang til og kan erindre det ubevisste innholdet, er en permanent tilstedeværelse av alphabølger i EEG'et. Uten alpha forblir det ubevisste innhold ubevisst. Tilstedeværelsen av en viss mengde theta i hvile - EEG'et blandet med alpha, kan vitne om personlig innsikt og kreativitet.

Deltabølger: (0,5-4Hz)


Delta ses hos nyfødte barn og hos voksne under dyp søvn. Disse langsomme rytmene er forbundet med basale overlevelsesfunksjoner og finnes dypt i hjernen. Under psykoterapi, hvor pasienter har gjenopplevet deres egen fødsel, er det observert forekomst av deltabølger. Deltabølger er forbundet med de dypeste lag av bevisstheten. Noen mener at delta viser kontakten med det kollektive ubevisste. Deltarytmer blandet med alpha kan reflektere en indre intuitiv, empatisk radar, en form for en sjette sans.

Kanalisert av Rie Vågenes, 1999